الجزائر / نظام معلوماتي متطور لتسيير السكة الحديديةAlgérie – SNTF / un système d’information avancé pour la gestion des chemins de fer. تدعمت شركة النقل بالسكك الحديدية بنظام معلوماتي متطور لتسيير وتنظيم …

source

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart